Har du lyst til å bli med å bygge opp Norges eneste rullestoldanseklubb?

Posted in Kunngjøring.